Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)


Iнформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)

Дата емісії Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
"д/в" 0 0 "дані відсутні"