Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Інформація про фінансово-господарську діяльність, що публікується емітентом у друкованих виданнях

Найменування емітентаВідкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №54"
Код за ЄДРПОУ01037117
Номер свідоцтва про державну реєстрацію01037117
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію1996-03-04 00:00:00
Місцезнаходження (поштова адреса)08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, Київська, б.17, кв.офіс
Міжміський код та телефон04498, 52055
Факс50918
E-mail
Кількість акціонерів
Чисельність працівників на кінець звітного періоду30
Статутний капітал (тис.грн.)262.4
Номінальна вартість простої акції (грн.)0.25
Кількість простих акцій (шт.)1.04973e+06
Частка простих акцій у статутному капіталі (%)100
Кількість привілейованих акцій (шт.)0
Частка привілейованих акцій у статутному капіталі (%)0
Сумарна вартість непогашених облігацій за номінальною вартістю (тис.грн.)0
Дата проведення останніх зборів акціонерів (для ВАТ)2002-03-27 00:00:00
Адреса, за якою звертатись з питань ознайомлення з річним звітом емітентам.Вишневе,вул.Київська,17
Дата початку виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата закінчення виплати дивідендів
Дата початку виплати процентів за облігаціями
Дата закінчення виплати процентів за облігаціями
Дата погашення облігацій

Юридичні особи, послугами яких користується емітент
Реєстратор емітента
НайменуванняВАТ "ПМК-54"
Місцезнаходженням.Вишневе,вул.Київська,17
Номер ліцензії (дозволу)АА Н241857
Зберігач цінних паперів
НайменуванняВАТ "ПМК-54"
Місцезнаходженням.Вішневе,вул.Кіївська,17
Номер ліцензії (дозволу)АА Н241857
Депозитарій емітента
Найменування"дані/відсутні"
Місцезнаходження"дані відсутні"
Номер ліцензії (дозволу)"д/в"
Торговці цінними паперами, з якими укладено договори на розміщення випусків цінних паперів
Найменування"дані відсутні"
Місцезнаходження"дані відсутні"
Номер ліцензії (дозволу)"д/в"
Юридичні особи, уповноважені емітентом продавати (купувати) його цінні папери
НайменуванняВАТ "ПМК-54"
Місцезнаходження
Номер ліцензії (дозволу)
Юридичні особи, уповноважені емітентом виплачувати дохід за його цінними паперами
НайменуванняВАТ"ПМК-54"
Місцезнаходженням.Вишневе,вул.Київська,17"
Номер ліцензії (дозволу)АА Н241857
Аудитори (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту
НайменуванняАФ Украудит ХХ1-Київщина
Місцезнаходженням.Вишневе,вул.Жовтнева,23
Номер ліцензії (дозволу)Н 001985

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показникаПеріод
ЗвітнийПопередній
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.)565.9300.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.)421.4140.1
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.)-2.5-12
Необоротні активи (тис.грн.)823.71037.5
Оборотні активи (тис.грн.)156.5123.9
Довгострокові зобов'язання (тис.грн.)00
Поточні зобов'язання (тис.грн.)14.615.4
Частка чистого прибутку, яка спрямована на виплату дивідендів на привілейовані акції (тис.грн.)00
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)1.04973e+061.04973e+06
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)00
Дивіденди, нараховані на одну просту акцію (грн.)00
Загальна сума коштів, витрачених емітентом на викуп акцій протягом періоду (тис.грн.)00
Кількість акцій, викуплених емітентом протягом періоду (шт.)00
Загальна сума коштів, витрачених емітентом на викуп облігацій протягом періоду (тис.грн.)00
Сума сплачених відсотків за облігаціями (тис.грн.)00
Кількість облігацій, викуплених емітентом протягом періоду (шт.)00

Примітки За звітний період по підпріємству: - випуску привілейованих акцій ,облігацій не було, тому не має частки акцій у статутному капіталі, - підпріємство по фінансовим результатам за звітний період має збитки, тому відсутні дані про частку чистого прибутку, яка спрямована на виплату дивідендів. Реєстратором емітента виступає відповідальна особа, що має дозвіл і ліцензію.