Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Відомості про цінні папери емітента

В звітному періоді підприємство не проводило випуску емісії акцій, облігацій і інших цінних паперів тому і дані про них відсутні. Акції підприємства не брали участі в біржових ринках та організовано оформлених позабіржових ринках цінних паперів. Також цінні папери підприємства не були в звітному періоді включені до лістингу.