Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Інформація про юридичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи
Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
ТОВ ВКП "АВІКО" 21450457 м.Київ,вул.Львівська,55 1998-03-04 00:00:00 285146 27.16 285146 0 0 0