Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняВідкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №54"
Скорочене найменуванняВАТ "ПМК-54"
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Код території за КОАТУУ3222410600
Територія (область)Київська
РайонКиєво-Святошинський
Поштовий індекс08132
Населений пунктВишневе
Вулиця, будинокКиївська, 17,
Міжміський код та телефон(04498)-52055
Факс52055
E-mail"дані відсутні"
WWW-адреса"дані відсутні"

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва01037117
Дата видачі1996-03-04 00:00:00
Орган, що видав свідоцтвоРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА
Зареєстрований статутний капітал (грн.)

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомКИЇВ ОБЛАСНА ДИРЕКЦIЯ УСБ
МФО банку321013
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком
МФО банку"д/в"

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб1
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)27.16
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб248
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)72.84
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)300
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій300
  - сертифікатів облігацій0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)261
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій261
  - сертифікатів облігацій0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)30
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)0
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)3
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)140.7

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органуВіснік "Цінні папери"
Передплатний індекс23057
Тираж10000
Дата публікації звіту2002-04-26 00:00:00

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
х
Місце проведенням.Вишневе.вул.Київська,17
Дата проведення2002-03-27 00:00:00
Кворум зборів (%)76.8
Питання порядку денного:Звіт голови правління,звіт ревізійної комісії,затвердження фінансових звітів підприємства за 1999,2000,2001 рокі


Інформація про дивіденди
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів